UMI BIRTHDAY...


WALID BIRTHDAY..


Tazkirah Jumaat

"Mutiara Nasihat Permaisuri Sehari"

Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanya dan rahmat,bahawa dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu bersenang hati dan hidup mesradenganya.Dijadikannya antara kamu rasa kasih sayang ( MAWADDAH) dan belas kasihan (RAHMAH).Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir.

( Q.S Surah Ar-Rum ayat 21)

Nasihat Rasulullah SAW kepada Ibubapa:
"Jika datang (melamar)kepadamu orang yang engkau redha akan Agama dan ahlaknya,maka nikahkan lah (puterimu) dengannya,jika kamu tidak menerima(lamaranya)nescaya terjadi fitnah di bumi dan 
kerosakan yang luas"
(HR.AR-TARMIDZI dan IBNU MAJAH).

"Bermesyuarahlah dengan wanita (isterimu) dalam urusan lamaran anakmu"
(HR .AHMAD dan ABU DAWUD)
SOURRCE: BUKU 
NASIHAT IBUBAPA UNTUK ANAK PUTERINYA YANG BAKAL BERNIKAH

Mya El Qayreena with Walid...

Mya El Qayreena with Walid...

Mya El Qayreena with Umi...

Mya El Qayreena with Umi...